Burcu ARABACI YILMAZ

Burcu ARABACI YILMAZ

Lisans: İstanbul Üniversitesi/ Psikoloji (2001-2005)
Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi/ Psikoloji (2020-2021)

Diğer Eğitimler

 • İstanbul Üniversitesi- 2004 – 2005 güz ve bahar dönemleri boyunca, “Fairy Tale Test” adlı psikanalitik testin teorik bilgilerinin edinilmesi ve standardizasyon çalışmaları için İstanbul’da belirlenen örneklem grubu kapsamında 6 – 12 yaş arası toplam 33 öğrenciye testlerin birebir uygulanması
 • İstanbul Üniversitesi- 2003 – 2004 güz ve bahar dönemi boyunca “Kişilik Testleri ve Uygulaması” dersi kapsamında, teorik bilgiler edinilerek, MMPI ve 16PF kişilik testleri için; uygulama, profil çıkarma, yorumlayıp rapor şeklinde sunma becerisinin kazanılması

Bahçelievler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

 • 2003 Temmuz dönemi boyunca, 3-6 yaş arası kimsesiz çocukların gözlemlenmesi
 • Sosyal Hizmetler bünyesinde verilen Hizmet İçi Eğitimler
 • YÖRET Vakfı işbirliği ile yürütülen İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları ve Çocuk-Gençlik Merkezlerinde çalışan meslek elemanlarının “Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılığın Önlenmesinde Duyarlılıkların Geliştirilmesi Projesi”ne katılım
 • Doç. Dr. Özlem DANDUL tarafından İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışanlara verilen süpervizyona katılım
 • Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği-Risk Altındaki Çocuk ve Ergenler Sempozyumu 1-2
 • Rorschach ve Projektif Testler Derneği-2 yıl süreli Rorschach Testi ve T.A.T-C.A.T. eğitimi
 • Türk Psikologlar Derneği- Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi
 • Psikolojik Destek Derneği-Aile Danışmanlığı Eğitimi (100 Saat)
 • Gelişim Üniversitesi-Aile Danışmanlığı Eğitimi (450 Saat)

Özel Algım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde;

 • Yrd. Doç Dr. Alev Girli tarafından verilen sertifikalı PEP-R Psiko Eğitimsel Profil Testi Eğitimi (Yaygın Gelişimsel Bozukluklara sahip çocukların değerlendirilmesi ve eğitimsel profilleri çıkarma)
 • Portage Erken Eğitim Rehberi Eğitimi
 • “Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda beslenme problemleri ve beslenme ölçeklerinin kullanımı” semineri
 • Çocuk Psikiyatrisi Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP tarafından verilen “Bağlanma Kuramı ve Bağlanma Bozuklukları” semineri
 • Prof. Dr. Özgür ÖNER tarafından verilen “Otizm” semineri
 • Yrd. Doç. Dr Gülşah KINALI tarafından verilen “Pediatrik Osteopati” semineri
 • Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde Doç Dr. Özlem ÇOKAR ve Uzm. Dr. Semih AYTA tarafından verilen “Çocuklarda Davranış ve Konuşma Bozukluklarına Neden Olan Epilepsiler” konulu seminer
 • UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) eğitimi (devam ediyor)
 • ABA Eğitimi – 5 Modül (devam ediyor)
 • Yrd. Doç. Dr Sebla GÖKÇE tarafından verilen “Otizm Spektrum Bozukluğu, Eşlik Eden Diğer Psikiyatrik Bozukluklar ve İlaç Kullanımı” konulu seminer

Deneyimler

 • Staj- İstanbul Üniversitesi- Çapa Tıp Fakültesi-Anabilim Dalı (6 ay)
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi -2005 yılında kadın ve erkek psikoz-nevroz servislerinde 6 ay
 • SHÇEK 80.Yıl Çocuk Ve Gençlik Merkezi (Eylül 2005/ Temmuz 2008)
 • Özel Dosteli Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi (Temmuz 2008/2014)
 • İstanbul Aile Danışma Merkezi (Ocak 2014/Haziran 2014)
 • Özel Algım Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi (Temmuz 2014/Ocak 2018)
 • İlgi Otizm Derneği / Özel İlgi Otizm Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi (Ağustos 2019/…)