Beni Tanı Projesi

Beni Tanı / Recognize Me projesi ‘Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı – Beşinci Dönem’ kapsamında İlgi Otizm Derneği tarafından 01.04.2019 tarihinde yürütülmeye başlanmıştır. Çankaya Belediyesi’nin iştirakçi olarak destek vermekte olduğu ve Avrupa’dan iki sivil toplum kuruluşu; BHRG Foundation (MACARİSTAN) ve RATA o.z (SLOVAKYA) proje ortağı olarak katılmakta olduğu proje 15 ay süreyle devam edecektir. Beni Tanı’ projesi, Otizm Spektrum Bozukluğu’nun (OSB) erken tanı ve tedavisi için gelişmiş eğitimsel mekanizmaların başlatılmasına katkı sağlamayı ve bu doğrultuda Avrupalı STK’larla iş birliğini artırmayı hedeflemektedir. Erken tanı ve tedavide okul öncesi eğitimin oynadığı role vurgu yapan projede, Avrupa’dan ortak kurumlarla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanarak, Okul öncesi eğitimcilerine yönelik bir eğitim programı hazırlanacak ve bir pilot eğitim uygulaması gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca aileler ve eğitimcilerin bu konudaki farkındalığını geliştirmeye yönelik seminerler düzenlenecek, kitapçıklar hazırlanacak. Çankaya Belediyesi’ne bağlı 12 gündüz bakımevinde çalışan 100 öğretmen, 12 yönetici, 12 psikolog, destek personel ve bu okullara devam eden yaklaşık 1500 öğrencinin ailelerinin proje kapsamındaki faaliyetlerden faydalanması planlanıyor. Çeşitli yaygınlaştırma faaliyetleri ve web tabanlı araçlarla proje çıktılarının daha geniş çapta eğitimciler, aileler ve otizm konusunda çalışan STK’ların temsilcilerine ulaştırılması yönünde çalışmalar yürütülecek.