Buradayız Bize Yer Açın Projesi

“Buradayız Bize Yer Açın” Projesi

MAKE ROOM FOR US, WE ARE HERE: İlgi Otizm Derneği olarak AB Bakanlığı CSD-IV/ENT/22 kapsamında yürütülen “Buradayız Bize Yer Açın” Projesi yapılmıştır. Proje kapsamında öncelikle sosyal girişimcilik örneklerinin incelenmesi için İtalya’da Lets Keep Learning ortak kurumunun ev sahipliğinde 5 günlük bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Burada konunun uzmanları ile görüşmeler sağlanarak ülkemize adapte edilebilecek iş modelleri hakkında bilgi alınmıştır. Bunun sonucunda, seçilen örneklerin otizmli bireylere uygunluğu ve Türkiye’ye uyarlanabilmesi açısından bir inceleme yapılarak bir karşılaştırma raporu hazırlanmıştır. İlerleyen süreçte, Sosyal Girişimcilik Modelinin adapte edilmesi ve geliştirilmesi için; öncelikle sosyal girişimcilik modelinin sektörünün belirlenmesi adına pazar araştırması gerçekleştirilmiş ve seçilen sektöre ilişkin bir iş planı hazırlanmıştır. Sosyal girişimcilik Modelinin uygulamaya geçirilmesi aşamasında, İLGİ Otizm Derneği’nin sorumluluğu altındaki otizmli bireylerin çalışabileceği, üretim veya hizmet sunan bir model çalışma ortamı hazırlanarak otizmli bireylerin bu ortama adapte olabilmesi için bir oryantasyon eğitimi sağlanmıştır. Genel çerçevesi mesleki eğitim uzmanı ve özel eğitim uzmanı tarafından hazırlan eğitimler ile katılan 20 bireye üç ay boyunca dokuma alanında mesleki beceri, iş yeri tecrübesi, iş yerinde davranış ve iletişim gibi konularda eğitim verilmiştir. Bu aşamada üç adet geleneksel dokuma tezgahı, beş adet masa üstü dokuma tezgahı ile başlanan atölyeye daha sonraları ileri seviyelere yönelik bir adet geleneksel dokuma tezgahı daha alınmıştır. Farkındalık geliştirme çalışmaları aşamasında, otizmli bireylerin çalışma potansiyeline ilişkin iki seminer düzenlenerek olumsuz algının değiştirilmesi ve farkındalık oluşturulması yönünde çalışma sağlanmıştır.  Seminerlere yaklaşık 200 kişi bireylerin ailelerinden, potansiyel işverenlerden ve sivil toplum temsilcilerinden katılım sağlanmıştır. Yine otizmli bireylere ve ailelere özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar konusunda bir seminer verilerek iş görüşmelerine hazırlanmalarına katkı sağlanmıştır. Proje kapsamında, STK’lar arasında diyaloğun artırılması amacıyla, iki çalıştay düzenlendi. Birinci çalıştayda, otizmli bireylerin yeteneklerine uygun iş sektörlerinden ve STK temsilcilerinden, işverenlerden, uzmanlardan ve dezavantajlı bireylerden 50 katılımcıya, Sivil Toplum Diyaloğu pekiştirilerek model işletme ve süreçler anlatılmıştır. Daha sonra gruplara ayrılan katılımcılar tarafından sosyal girişimcilik örnekleri oluşturulmuştur. İkinci çalıştayda, sosyal girişimciliğin artırılması için ilk çalıştayda belirlenen iş modellerinin gerçekleştirilmesi adına eylem planı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.