Neden İlgi?

NEDEN İLGİ?

1988 yılında otizmden etkilenmiş bireylerin aileleri tarafından kurulan İlgi Otizm Derneği 1996 yılında Kamu Yararına kuruluş unvanı almış ve aktif olarak eğitim hizmeti başta olmak üzere farklı tanı gruplarında hizmet vermektedir. 1992 yılında kurulan Özel Eğitim Merkezi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde görev yapmakta olan birçok akademisyenin ilk evi olmuştur. Alanında uzman eğitimci kadrosu ile eğitim-öğretim faaliyetleri profesyonel olarak sürdürülmektedir. Aynı zamanda düzenlediği seminer ve toplantılarla sadece kendi bünyesindeki değil tüm eğitimcilerin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmektedir. İlgi Özel Eğitim Merkezi eğitim planlaması ve süreçlerini, eğitsel ve davranışsal değerlendirmeler sonucunda oluşturulan bireyselleştirilmiş eğitim programlarına göre yapmaktır. Aynı zamanda destek çevresini değerlendirmekte ve gerekli geri bildirimleri aile ve destek çevreye vermektedir. ‘Nitelik’ ve ‘İşlevi’ eğitim anlayışının bir parçası haline getiren İlgi Özel Eğitim Merkezi siz ailelerin kurumu olarak hizmetlerini çizgisini bozmadan desteklerinizle sürdürmeye devam edecektir. Neden İlgi, Çünkü İlgi;

 

                             

  • Yetersizliğin çocuğu ne derecede etkilediğini işlevsel olarak betimleye odaklı olduğu için,
  • Eğitsel ve davranışsal değerlendirmeye yer vererek buna dayalı her bir çocuğa yönelik eğitim programı ortaya çıkardığı için,
  • Hem kanıt temelli hem de umut vadeden bilimsel temelli yöntemleri kullanarak çocuğun yapabildiklerine ve ilerlemesine odaklandığı için,
  • Alanında uzman ve disiplinler arası ekip modeli ile çalıştığı için,
  • Aileyi sürecin içerisine dahil ederek çocuğun eğitimi için gerekli tüm destek çevresinin koordinasyonunu sağladığı için,
  • Özel gereksinimli çocuklarımızın yetersizlik tür ve derecesi ne düzeyde olursa olsun, toplumda bağımsız işlevsel bulunmasına odaklandığı için İLGİ.