Eğitim Programları

İLGİ OTİZM EĞİTİM PROGRAMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

EĞİTSEL-DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME NEDİR?

Bir çocuk otizm tanısı aldıktan sonra özel eğitim hizmetlerine yönlendirilir. Fakat çocuğun özel eğitimden en işlevsel düzeyde yararlanabilmesi için tıbbi tanı yeterli olmamaktadır. Çünkü tıbbi tanı çocuğun yetersizlikten nasıl etkilendiğini anlatmaktan çok çocuğun özel eğitime ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Her çocuk tektir ve kendine hastır. Dolayısıyla her çocuğun otizmden etkilenme düzeyi aynı olmayacaktır. Bu yüzdendir ki tıbbi tanı eğitimde yeterli bir faktör değildir. Bu noktada çocuğun gereksinimlerini belirleyebilmek için eğitsel-davranışsal değerlendirme yapmak önem arz etmektedir.

Eğitsel-davranışsal değerlendirmede aşağıdaki süreçler izlenir:

İLGİ Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirmeye Dayalı Eğitim Planlama Süreci

Kurumumuzda;

Çocuklarımızın tıbbi tanıları göz önünde bulundurulmakla birlikte eğitsel ve davranışsal olarak değerlendirmeleri yapılarak buna dayalı olarak alacağı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına karar verilir.

  • Sizinle çocuğunuz hakkında bir ön görüşme yapılır. Çocuğunuz kesin yargılara varmadan genel anlamda gözlemlenir.
  • Çocuğunuzu tanımak amacı ile sizden portfolyo kayıtları istenir. Ailenin çocuğun eğitimine nitelikli katılımını sağlamak amacı ile ailenin gereksinim duyduğu bireysel danışmanlık ve/veya küçük grup eğitim konuları belirlenir.Çocuğunuzun eğitimine, taslak bir haftalık programla eğitsel ve davranışsal değerlendirmesini yapmak amacı ile başlanır. Belirli bir süre içerisinde çocuğunuzun eğitsel-davranışsal değerlendirmesi yapılır. Uzman personelimiz tarafından çocuğunuzun eğitsel ve davranışsal performansı rapor edilir. Bu amaçla; görüşme, gözlem formları, gelişim kontrol listeleri, portfolyo kayıtları gibi mutlak ölçütlü değerlendirme araçları kullanılır.
  • Çocuğunuzun eğitsel ve davranışsal değerlendirmesine dayalı olarak gereksinim duyduğu eğitim alanları, alması gereken eğitim saati, uzman grupları ve yöntemleri belirlenerek çocuğunuza uygun eğitim programının gerekleri belirlenir ve aile ile görüşülerek program kesinleştirilir.
  • Çocuğunuzun gereksinimlerine uygun Bireysel Eğitim Planı (BEP), Davranış Müdahale Prosedürü (DMP) oluşturulur.
  • Alan mezunu uzman eğitimciler tarafından eğitim programları uygulanır ve belirli sürelerle eğitim sonuçları izlenerek değerlendirilir. İlerleyen süreçte BEP ve DMP güncellenir.

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ (UDA)

Uygulamalı Davranış Analizi, sosyal açıdan önemli olan insan davranışlarını inceleyen davranışsal bir disiplindir.

Uygulamalı Davranış Analizi’nde bireyin davranışlarının çevresi ile etkileşimi sonucu ortaya çıktığı ilkesi üzerinde durulmaktadır. Pek çok davranışın, ödül ve ya ceza sisteminden etkilenerek şekillendiği düşünülmektedir.

Bu disiplinde; bireyin davranışlarını çeşitli yöntemlerle gözlemleyerek davranışı değiştirme, azaltma ve artırma gibi uygulamalara başvurulmaktadır.

Değiştirilecek olan davranışlar, belli bir sistematik içerisinde gözlem ve kayıt teknikleri ile oluşturulur. Daha sonra bu davranışlara müdahalede bulunulur ve aynı gözlem-kayıt teknikleri ile müdahalenin değerlendirmesi yapılır.

Uygulamalı Davranış Analizi’nde problem davranışların azaltılması söz konusu olduğunda istendik davranışı artırmak ve problem davranışın azaltmak için bireyin davranışları ve durumu göz önünde tutularak ona özel programlar hazırlanır. Davranış öncesi, davranışın oluştuğu zaman ve davranış sonrası durumlar gözlemlenir.

İlk önce davranışa zemin hazırlayan etmenler ortadan kaldırılır, daha sonra davranış sırasında görmezden gelme gibi farklı uygulamalara başvurulur. Birey, istendik davranış yani artırılması hedeflenen davranışı sergilediğinde ise pekiştirilir/ödüllendirilir.

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ AMAÇLARI NELERDİR?

  • Bireyde görülmesi istenen yeni davranışları kazandırmak
  • Var olan olumlu davranışları artırmak
  • İstendik davranışların kalıcı olmasını sağlamak
  • Davranışların başka ortamlarda da sergilenebilmesini sağlamak
  • Uygun olmayan, istenmeyen davranışların azaltılmasını, ortadan kalkmasını sağlamak

Uygulamalı Davranış Analizi, içerisinde pek çok uygulamayı barındıran bir süreçtir ve bir çok beceri, davranış üzerinde çalışır.

Uygulamalı Davranış Analizi’nde ceza yönteminin yoğun olarak kullanıldığı düşünülse de ceza tekniklerini kullanmak başvurulacak en son yöntemdir. Uygulama sırasında bireyi motive edecek yiyecek,  nesne ya da etkinliklerin kullanımı ön planda yer almaktadır.

-Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
-Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
-Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı