İLGİ OTİZM YARARLI KAYNAKLAR

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını Geliştirme ve Temelleri

(Mehmet Özyürek)

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) özel gereksinimli çocukların yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yapılan ve çocuğun ihtiyaçlarına yönelik belli sistematikleri kazandırmayı hedefleyen bir programdır. İşte bizler bu kitap içerisinde BEP’ in tanımını öğrenirken aynı zamanda nasıl olmalı, neleri içermeli, temelleri nelerdir gibi sorulara yanıt almaktayız.

Problem Davranışları Değiştirme (Mehmet Özyürek)

Özel gereksinimli her çocuğun problem davranışları, günlük hayatlarına zorluk çıkarmalarının yanında aynı zamanda yeri geldiğinde kendilerine çok büyük zararlar vermesine yol açmaktadır. Kitap içerisinde problem davranışlarının kapsamına nelerin girdiğini öğrenirken bunun yanında problemli olarak görülen davranışın nasıl ortadan kaldırılabileceğine ilişkin bilgileri bulabilir ve stratejileri öğrenebiliriz.

Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi (Nilgün Baysal Metin)

Özel gereksinimli çocukların daha iyi anlaşılabilmesinin ön koşullarından birisi de olağan gelişim gösteren çocukların iyi şekilde anlaşılması ve bilinmesinden geçmektedir. Kitap içerisinde bebeğin anne karnında itibaren başlanarak gelişimi anlatılmakta ve kapsamlı bir şekilde gösterilmektedir.

Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde Temel Yapı Taşları (Susan R. Sandall- Ilene S. Schwartz)

Okul öncesi dönem, çocukların hayatında ‘okul’ deneyimlerini yaşadıkları ilk dönem olmasının yanı sıra aynı zamanda eğitim hayatlarının başlangıcı olma niteliği taşımaktadır. Bu kitap bizlere okul öncesi döneme yeni başlayan çocuklar hakkında bilgi verirken aynı zamanda çocukların öğretmenlerine rehberlik yapmakta ve onlara çeşitli yöntemler sunmaktadır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Uygulama Değerlendirme (Hakan Sarı- Şenay İlik)

Bireyselleştirilmiş eğitim programının geçmişten şimdiye kadar olan gelişim sürecini ele alan ve özel eğitimin kapsamına giren yasaların, çeşitli formların içerisinde bulunduğu oldukça yararlı bir kaynaktır. Kitap içerisinde aynı zamanda bazı örneklemeleri de görmek mümkündür.

Özel Eğitim (Veysel Aksoy)

Özel eğitime giriş niteliğinde olan bu kitap alanın içerisinde sıkça duyduğumuz temel kavramları bizlere açıklayarak başlıyor ve ‘özel eğitim’ içerisine nelerin girdiğini, kapsamının neler olduğunu oldukça yalın şekillerde bize sunuyor. Kitabın arka kapağında belirttiği gibi özel eğitim öğretmenliği adaylarına oldukça rehber bir kitap olmasının yanı sıra alana hakim olmamızı da sağlayan  gerçekten faydalı bir kaynak.

Yetersizliği Olan Bireylerin Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi (Funda Acarlar- Özlem Diken)

Özel gereksinimli çocukların zorluk yaşadıkları alanlardan birisi de dil becerileri ile ilgilidir. Bu durum günlük hayatlarını etkiler çünkü yaşamımızın temelini iletişim, iletişimin temelini ise dil oluşturur. İşte bu kitap bizlere dilin ne olduğunu açıklarken aynı zamanda dil ile ilgili sorun yaşayan özel gereksinimli bireylerin ne gibi zorluklar yaşadığını ifade etmektedir.

Uygulamalı Davranış Analizi (Dilek Erbaş- Şerife Yücesoy Özkan)

Uygulamalı davranış analizi (UDA) özel eğitimde çok büyük önem taşıyan ve özel eğitimin temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Mantığında davranışların öğrenilmesi ve değiştirilmesi bulunmaktadır. Bu kitap ise bizlere UDA’yı daha iyi anlamamızın yanı sıra birçok bilgi kazandıracak temel ve rehber bir kitap olma özelliği taşımaktadır.

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (İbrahim Halil Diken)

Kitap hem öğretmen adayları hem de özel gereksinimli çocuğu olan ailelere rehberlik edecek oldukça faydalı bir kaynaktır. Kitap içerisinde alanın temel kavramlardan başlanarak ve toplam on beş ünite sunularak özel eğitim giriş sağlanmış böylece okuyan kişiler alan bazında bilgilendirilmeye çalışılmıştır.

Özel Eğitimde Aile Eğitimi (Atilla Cavkaytar)

Özel eğitim sürecinde aslında her ne kadar çocuk üzerine odaklanmış olsak da bir diğer taraftan aile eğitimide oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü aile çocuğunu en iyi tanıyan kişilerdir. Bu kitap bizlere özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin eğitimini anlatırken aynı zamanda onları daha iyi anlamamızı anlayan faydalı bir kaynaktır.

Sosyal Yeterliliklerin Geliştirilmesi (Sezgin Vuran)

Özel gereksinimli çocukların sorunlar yaşadığı beceri alanlarından birisi sosyal beceri alanıdır. Kitap işte tam olarak bu alana vurgu yaparak çocukların sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Aynı zamanda kitap öğretmen ve öğretmen adayları olduğu kadar anne ve babalar içinde bir rehber niteliği taşımaktadır.