Manifestomuz

MİSYONUMUZ

Otizmli bireylerin eğitsel ve davranışsal olarak tanılanması,

Otizmli bireylerin ve ailelerinin toplumda bağımsız işlevde bulunabilmelerini sağlayacak sağlık, bakım, eğitim, sosyal yaşam, istihdam ve diğer hizmetlerin verimli, işbirlikçi, sonuca odaklı ve en üst düzeyde sağlanması,

Otizmli bireye sahip ailelere, yaşam şartlarını geliştirebilecek bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması,

Otizmli bireye sahip ailelerin yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli olan sosyal ve psikolojik desteğin sağlanması,

Devlet ve özel sektördeki eğitimci ve ilgili profesyonellerin yetkinliklerinin hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesi,

Toplumda otizmli bireylere dönük olumsuz tutumların değiştirilmesi için gerekli etkinliklerin gerçekleştirilmesi,

Otizm ve ilgili konularda, otizmli bireylerin kanuni haklarını korumak, onların yaşamlarını doğrudan ve dolaylı etkileyen yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için gerekli etkinliklerin sürdürülmesi.

VİZYONUMUZ

Otizmden etkilenmiş bireylerin toplumuzdaki diğer bireylerin yararlandığı hak ve olanaklardan yararlanarak toplumda bağımsız işlevde bulunmalarını sağlamak.

 

DEĞERLERİMİZ

  • Bilimsellik,
  • İşlevsellik,
  • Verimlilik,
  • İşbirliği,
  • Güvenirlik,
  • Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirmeye Odaklılık,
  • Eylem ve sonuç odaklılık,
  • Eşit hak ve olanaklara olan inanç ile özel gereksinimli bireylere hak ettikleri değeri vermek.